HUMAN // Ekstremister på film: Propaganda eller opplysning?

Arrangementsinformasjon

Det snakkes mye om ekstremisme – også i dokumentarfilmer. På både kino og TV tar norske filmskapere oss med inn i miljøer med ekstreme holdninger og ideologier. Hva er det som trekker regissørene til disse temaene og hva oppnår de ved å lage filmer som går tett på ekstremister? Blir de talerør for ekstreme holdninger eller bidrar de til forståelse og opplysning?

Panelet av regissører diskuterer hvordan de jobber og hvordan de behandler ekstremismen i filmene sine. Hvilke etiske, sikkerhetsmessig og praktisk utfordringer har de støtt på i prosessen?

Regissørpanel:

Adel Khan Farooq (Den norske islamisten)
Henrik Evertsson (Rasekrigerne)
Pål Salahdin Refsdal (Dugma - The Button)

Panelet av produsenter diskuterer hva slags vurderinger de har gjort seg underveis i produksjonen. Hvordan fungerer produsent-regissørforholdet når man jobber med så antennelige temaer og miljøer? Hvilke hensyn har de måttet ta i rollen som ansvarlig produsent og hva slags refleksjoner har de gjort seg med tanke på reaksjoner fra publikum, distributører og kringkastere?

Produsentpanel:

Christian Falch (Golden Dawn Girls, norsk tittel: Hatets vugge)
Ulrik Imtiaz Rolfsen (Den norske islamisten)
Eirin Gjørv (Exit)

Moderator: Erik Aasheim